Growth and nutrient accumulation of the biennials Cirsium vulgare and Cynoglossum officinale under nutrient-rich conditions

T.J. De Jong, P.G.L. Klinkhamer, H.W. Nell, S.R. Troelstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)62-72
  TijdschriftOikos
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit