Growth and nutrient uptake of two species of Elodea in experimental conditions and their role in nutrient accumulation in a macrophyte dominated lake.

T. Ozimek, E. Van Donk, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1547 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)13-18
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume251
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit