Growth and production of Phragmites australis in Lake Vechten (The Netherlands)

E.P.H. Best, M. Zippin, J.H.A. Dassen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)165-173
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume15
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit