Growth and Production of Yellow Eels and Glass Eels in Ponds

J.G.P. Klein Breteler, W. Dekker, E.H.R.R. Lammens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)189-205
  TijdschriftInternationale Revue der Gesamten Hydrobiologie
  Volume75
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit