Growth and respiration of Cyprideis torosa Jones 1850 (Crustacea Ostrocoda).

P. Herman, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)300-303
TijdschriftOecologia
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit