Growth, biomass, and production of two small barbs (Barbus humilis and B. tanapelagius, Cyprinidae) and their role in the food web of Lake Tana (Ethiopia)

E. Dejen, J. Vijverberg, L.A.J. Nagelkerke, F.A. Sibbing

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  322 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Growth, biomass, and production of two small barbs (Barbus humilis and B. tanapelagius, Cyprinidae) and their role in the food web of Lake Tana (Ethiopia)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences