Growth, chemical composition, and nitrate reductase activity of Rumex species in relation to form and level of N supply

J.G. Langelaan, S.R. Troelstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)215-229
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume145
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit