Growth, feeding, production and consumption in 0-group bib (Trisopterus luscus L.) and whiting (Merlangius merlangus L.) in a shallow coastal area of the south-west Netherlands

O. Hamerlynck, K. Hostens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)81-91
  TijdschriftICES Journal of Marine Science
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit