Growth, ionic balance, proton excretion, and nitrate reductase-activity in Alnus and Hippophaë supplied with different sources of nitrogen

S.R. Troelstra, T. Blacquière

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)381-384
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume91
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit