Growth of 0+ Roach (Rutilus Rutilus) in Relation to Temperature and Size in a Shallow Eutrophic Lake - Comparison of Field and Laboratory Observations

W.M. Mooij, O.F.R. Van Tongeren

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  36 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)960-967
  TijdschriftCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit