Growth of actinorhizal plants as influenced by the form of N with special reference to Myrica gale and Alnus incana

S.R. Troelstra, R. Wagenaar, W. Smant

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1349-1359
  TijdschriftJournal of Experimental Botany
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift255
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit