Growth of indoor fungi on gypsum

F. J. J. Segers, Karel A van Laarhoven, Han A. B. Wosten, J. Dijksterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)429-435
TijdschriftJournal of Applied Microbiology
Volume123
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2017

Citeer dit