Growth of Plantago lanceolata and Plantago major on a NO3/ NH 4 medium and the estimation of the utilization of nitrite and ammonium for ionic-balance aspects

S.R. Troelstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)183-197
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume70
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit