Growth of the Zebrafish Heart

E.M. de Pater

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Clevers, Hans, Promotor
  • Bakkers, Jeroen, Promotor
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit