Growth on nitrate and occurrence of nitrate reductase encodinggenes in a phylogenetically diverse range of ectomycorrhizal fungi.

C.M.R. Nygren, U. Eberhardt, M. Karlsson, J.L. Parrent, B.D. Lindahl, A.F.S. Taylor

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)875-889
  TijdschriftNew Phytologist
  Volume180
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit