Growth-Rate of 0+ Fish in Relation of Temperature, Body-Size, and Food in Shallow Eutrophic Lake Tjeukemeer

W.M. Mooij, E.H.R.R. Lammens, W.L.T. Van Densen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)516-526
  TijdschriftCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit