Growth reduction in Plantago lanceolata in relation to biotic factors in the soil environment

M.P. De Nooij, S.R. Troelstra, R. Wagenaar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)266-272
  TijdschriftOecologia
  Volume70
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit