Growth strategy, phylogeny and stoichiometry determine the allelopathic potential of native and non-native plants

Bart M. C. Grutters (Co-auteur), Benedetta Saccomanno, Elisabeth M. Gross, Dedmer B. Van de Waal, Ellen van Donk, Elisabeth S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
183 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftOikos
Volume126
Nummer van het tijdschrift12
Vroegere onlinedatum23 mei 2017
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Research theme

  • Restoration ecology

Citeer dit