Growth strategy, phylogeny and stoichiometry determine the allelopathic potential of native and non-native plants

Bart M. C. Grutters (Co-auteur), Benedetta Saccomanno, Elisabeth M. Gross, Dedmer B. Van de Waal, Ellen van Donk, Elisabeth S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
185 Downloads (Pure)

Zoekresultaten