Growth substances and dormancy in Ceratophyllum demersum

E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)399-406
  TijdschriftPhysiologia Plantarum
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit