Gruwelijk geblèr of indringende voordracht? De performance van het straatlied.

L.P. Grijp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

287 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-25
TijdschriftLiteratuur
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit