Guangming de Weilai, Pojin de Weixian: Dongnanya Xinxing Minzu Guojia yu Daguimo Baoli)[Shining Futures, Imminent Dangers: New Nation-States and Mass Violence in Southeast Asia]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Chinees (traditionele)
Pagina's (van-tot)131-142
TijdschriftJournal of Area Studies
Volume3
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit