Guest editorial on Meeting and mating across borders: union formation in the European Union single market

H.A.G. de Valk, J. Díez Medrano

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Guest editorial on Meeting and mating across borders: union formation in the European Union single market'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences