Guest editors' introduction to the special issue on knowledge maps and information retrieval (KMIR)

Peter Mutschke, Andrea Scharnhorst, Nicholas J. Belkin, André Skupin, Philipp Mayr

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

435 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal on Digital Libraries
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 mrt. 2017
EvenementKnowledge Maps and Information Retrieval (KMIR) - London, Verenigd Koninkrijk
Duur: 11 sep. 201411 sep. 2014

Citeer dit