Guide to the International Archives and Collections at the IISH: Supplement for 2014

Bouwe Hijma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)337-348
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume60
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit