Guide to the International Archives and Collections at the IISH: Supplement for 2013

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)367-376
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit