Guidelines for Description

P. Links, Peter Horsman, Karsten Kühnel, M. Priddy, Linda Reijnhoudt, Mark Merenmies

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Guidelines for Description'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities