Guidelines to FAIRify data management and make data reusable: PARTHENOS

H.S. Hollander, Francesca Morselli, Femmy Admiraal, Frank Uiterwaal, Marina Noordegraaf (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Guidelines to FAIRify data management and make data reusable: PARTHENOS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science