Guidelines to FAIRify data management and make data reusable: PARTHENOS

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Guidelines to FAIRify data management and make data reusable: PARTHENOS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science