Gymnosporangium species on Malus: species delineation, diversity and host alternation

P Zhao, X.H. Qi, P.W. Crous, W.J. Duan, Lei Cai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gymnosporangium species on Malus: species delineation, diversity and host alternation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences