Gynodioecy in Plantago lanceolata L. I. : Polymorphism for plasmon type

J. Van Damme, W. Van Delden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)303-318
  TijdschriftHeredity
  Volume49
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit