Gynodioecy in Plantago lanceolata L. II. : Inheritance of three male sterility types

J. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)253-273
  TijdschriftHeredity
  Volume50
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit