Gynodioecy in Plantago lanceolata L. III. : Sexual reproduction and the maintenance of male steriles

J. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)77-93
  TijdschriftHeredity
  Volume52
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit