Gynodioecy in Plantago lanceolata L. IV. : Fintness components of sex types in different life cycle stages

J. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1326-1336
  TijdschriftEvolution
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit