Gynodioecy in Plantago lanceolata L. VI. Functions of cytokinins in growth, development, and reproduction of two sex types

H. Olff, D. Kuiper, J. Van Damme, P.J.C. Kuiper

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Gynodioecy in Plantago lanceolata L. VI. Functions of cytokinins in growth, development, and reproduction of two sex types'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology