Gynodioecy in Plantago lanceolata L.V. : Frequencies and spatial distribution of nuclear and cytoplasmic genes

J. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)355-364
  TijdschriftHeredity
  Volume56
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit