H. Hägerdal, ‘Lords of the Land, Lords of the Sea; Conflict and Adaptation in Early Colonial Timor, 1600-1800’ [Review of: (2012) H. Hägerdal, ‘Lords of the Land, Lords of the Sea; Conflict and Adaptation in Early Colonial Timor, 1600-1800’]

G.J. Knaap

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)100-101
TijdschriftTijdschrift voor Zeegeschiedenis
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit