Habitat and distribution of Perforatella rubiginosa (Gastropoda, Pulmonata) in freshwater tidal region of the Scheldt estuary, Belgium

W.J.M. Vader

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)23-28
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit