Habitat and plant specificity of Trichogramma egg parasitoids—underlying mechanisms and implications

J. Romeis, D. Babendreier, F.L. Wäckers, T.G. Shanower

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  106 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Habitat and plant specificity of Trichogramma egg parasitoids—underlying mechanisms and implications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences