Habitat selection by Lipara luscens Mg. (Diptera, Ghloropidae) and its survival value

J.H. Mook

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)469-549
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume17
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit