Habitat-specific natural selection at a flowering time QTL is a main driver of local adaptation in two wild barley populations

K.J.F. Verhoeven, H. Poorter, E. Nevo, A. Biere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  57 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Habitat-specific natural selection at a flowering time QTL is a main driver of local adaptation in two wild barley populations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology