Hachens en Wachens. Feit en fiksje yn midsieusk Fryslân

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

142 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelSpeculum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker
RedacteurenR.H. Bremmer, L.G. Jansma, P. Visser
Plaats van productieLeeuwarden / Leiden
UitgeverijFryske Akademy
Pagina's3-22
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit