Haemosporidian infections and host behavioural variation: a case study on wild-caught nightingales (Luscinia megarhynchos)

M.P. Marinov (Co-auteur), P. Zehtindjiev, D. Dimitrov, M. Ilieva, A. Bobeva, C.M. Marchetti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)126-137
TijdschriftEthology Ecology and Evolution
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum30 nov. 2015
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit