Hague court to decide on Rwanda genocide case

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-8
TijdschriftNewsletter Criminology and International Crimes
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit