Halammohydra vermiformis and H. coronata (Hydrozoa), new to the fauna of the Netherlands

W.J. Wolff, A.J.J. Sandee, H. Stegenga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)407-409
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit