Hand motor activity, cognition, mood, the rest-activity rhythm in dementia. A clustered RCT.

L.H.P. Eggermont, D.L. Knol, E.M. Hol, D.F. Swaab, E.J.A. Scherder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)271-278
TijdschriftBehavioural Brain Research
Volume196
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit