Haplotype-based genetics in mice and rats

E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Haplotype-based genetics in mice and rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences