Haplotype block structure is conserved across mammals

V. Guryev, B.M. Smits, J. van de Belt, M. Verheul, N. Hubner, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Haplotype block structure is conserved across mammals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology