Haplotype structure, adaptive history and associations with exploratory behaviour of the DRD4 gene region in four great tit (Parus major) populations

J.C. Mueller, P. Korsten, C. Hermannstädter, T. Fuelner, N.J. Dingemanse, E. Matthysen, K. Van Oers, T. van Overveld, S.C. Patrick, J.L. Quinn, M. Riemenschneider, J. Tinbergen, B. Kempenaers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Haplotype structure, adaptive history and associations with exploratory behaviour of the DRD4 gene region in four great tit (Parus major) populations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences