Hard Times. The Formation of the Working Class in Late-19th Century Buenos Aires.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)555-566
TijdschriftWorkingUSA. The Journal of Labor and Society
Volume17
Nummer van het tijdschriftDecember
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit