Harknessia spp. occurring in South Africa

P.W. Crous, M.J. Wingfield, T.R. Nag Raj

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  59 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)108-118
  TijdschriftMycologia
  Volume85
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit